125.000
450.000
59 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
99.000
350.000
59 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội